Giáo Dục

Hướng dẫn lãnh đạo của Đức

Hướng dẫn này là bước đầu tiên trong việc giúp các nhà lãnh đạo hiểu được bản sắc, giá trị và mô hình quản trị của chúng tôi.

Introduction to our province

Giới thiệu về tỉnh của chúng tôi

Cuốn sách nhỏ này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Tỉnh của chúng ta, cuộc sống của Sts. Francis & Clare, và một số giá trị quan trọng của Franciscan.

Save the Date

Bộ giáo dục

Một loạt bộ video gồm 8 phần có sự tham gia của Brother Bill Short o.f.m. đang trong quá trình làm việc và sẽ được phát hành vào mùa đông năm 2020.

Mười hai đặc điểm của Bộ Franciscan

Trường Thần học Franciscan

Một bộ trường sau đại học của tỉnh St. Barbara, ở San Diego, CA cung cấp các lớp học sau đại học, chương trình cấp bằng và giáo dục thường xuyên bởi một số học giả người Pháp được đánh giá cao nhất thế giới.