Về chúng tôi

 

Franciscan Story

Câu chuyện của chúng tôi

Kể từ ngày mất gần 800 năm trước, câu chuyện về Thánh Phanxicô Assisi đã chiếm được trí tưởng tượng của các nghệ sĩ, nhà thần học, nhạc sĩ và mọi người thuộc mọi tín ngưỡng.

Selfie - 1024x682

Văn Phòng Tích Hợp Nhiệm Vụ Và Hỗ Trợ Của Bộ

Văn phòng Tích hợp Nhiệm vụ và Hỗ trợ Bộ được thành lập vào tháng 1 năm 2019 như một phản ứng với một thế giới đang thay đổi và nhu cầu …