Tài nguyên

Nhiều nguồn tài nguyên có sẵn để hỗ trợ chúng tôi phát triển sự hiểu biết sâu sắc và đa sắc thái hơn về văn hóa và tâm linh của người Franciscan. Ở đây bạn sẽ tìm thấy các đánh giá sách, trang web và bài viết phản ánh quan điểm của Franciscan về tâm linh, đạo đức, công bằng xã hội và các vấn đề liên quan khác. Để yêu cầu tài nguyên về một chủ đề cụ thể không được bao gồm ở đây, hãy gửi email cho Kathleen Flanagan tại kathleen@sbofm.org.

Đánh Giá Sách

Bài Viết

Tạo Bởi Bộ

Liên lạc với Tỉnh Saint Barbara

Các tu sĩ trong tỉnh phục vụ nhân dân trong nhiều bộ, bao gồm: Bộ khất sĩ, bộ rút lui, bộ giáo xứ, bộ tiếp cận và bộ của người Mỹ bản địa.

Trường Thần học Phanxicô
Loạt bài giảng thu phóng của Phanxicô

Trường Thần học Franciscan đã yêu cầu các chuyên gia trình bày nghiên cứu và phát hiện của họ cho Cộng đồng FST và hơn thế nữa.