Những Phản ánh

Cần một chút cảm hứng? Mỗi tháng bạn sẽ tìm thấy một phản ánh ở đây mà chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn và các thành viên của bạn. Hãy chia sẻ nó!

Con gái của Bill Gates có phải là người theo đạo đức không?
Netflix hiện đang phát sóng một loạt ba phần trên Bill Gates. Nó cung cấp một cái nhìn tuyệt vời […]
Suy Niệm: Phục Vụ Người Khác Như Anh Chị Em
Trọng tâm của chức vụ giáo hoàng của chúng ta là Tin Mừng và lời kêu gọi trở thành môn […]