Tạo Bởi Bộ

10 Thuộc Tính Của Một Bộ Giáo Sĩ

Trung tâm Đổi mới Franciscan ở Arizona đã tạo ra cuốn sách nhỏ đáng yêu này làm nổi bật mối liên kết giữa các thuộc tính cụ thể của Franciscan, các đoạn kinh thánh và công việc của họ. Đó là cả một cách truyền cảm hứng và thực tế của bộ xem.