Đức Phanxicô Assisi: Thực Hiện đời Sống Tin Lành Của Lawrence Cickyham

Đánh giá của Cha Dan Lackie, ofm

Một người bạn đồng hành văn xuôi tốt với màn trình diễn thơ mộng của Levertov, nghiên cứu tiểu sử ngắn này về Thánh Phanxicô cố gắng để đạt đến tầm nhìn của ông về cách dẫn dắt đời sống phúc âm. đến kỹ năng và sự tận tâm mà Cickyham mang đến cho nghề kể chuyện. Thành quả của nhiều thập kỷ học bổng trong lĩnh vực tâm linh Kitô giáo, cuốn sách không chỉ dễ tiếp cận và súc tích mà còn là một niềm vui để đọc. Tác giả mở ra câu chuyện với sự quan tâm và thấu hiểu sâu sắc và người ta thậm chí có thể nói với một sự khiêm nhường thích hợp, vì người đọc được nhắc nhở trong suốt rằng câu nói này nằm trong một truyền thống lâu dài của học bổng Franciscan.