Suy Niệm: Phục Vụ Người Khác Như Anh Chị Em

Suy Niệm: Phục Vụ Người Khác Như Anh Chị Em

Trọng tâm của chức vụ giáo hoàng của chúng ta là Tin Mừng và lời kêu gọi trở thành môn đệ của Chúa Kitô bằng cách phục vụ những người khác, đặc biệt là người nghèo, người bị lãng quên và bị thiệt thòi. ~ Hướng dẫn lãnh đạo của Đức

Bạn có thể biết ai đã vẽ ít nhất một trong những bức tranh này, mặc dù bạn có thể chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây. Làm sao? Điều gì làm cho nó rõ ràng với bạn? Phong cách, thành phần, màu sắc. Tất cả những yếu tố này kết hợp với nhau để phản ánh người tạo ra chúng.

Thánh Phanxicô hiểu rằng điều đó cũng đúng với Thiên Chúa. Khi nhìn vào sự sáng tạo, anh thấy trong mỗi người, đá, lừa, núi và hoàng hôn, một hình ảnh phản chiếu của Đấng Tạo Hóa của họ. Khi Francis đi xuống phố, trước khi anh ta nhận ra ai đó bằng tên của họ, Thomas, hoặc nghề nghiệp, thợ làm bánh, hoặc tình trạng kinh tế xã hội của họ, giàu có, anh ta nhận ra họ là tác phẩm của Chúa, giống như bạn có thể nhận ra một trong những bức tranh này bằng cách người tạo ra nó Ông đặc biệt nhận ra Chúa trong những người nghèo khổ và bị lãng quên và bị thiệt thòi.

Là những sáng tạo của Thiên Chúa, Đức Phanxicô nhận ra rằng tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Ý tưởng về gia đình này vượt ra ngoài con người. Nó bao gồm chị em mặt trăng và anh trai mặt trời; mỗi khoáng sản, động vật và núi là một anh chị em với chúng ta.

Đức Phanxicô đã hiểu Thiên Chúa qua thế giới tự nhiên – đôi khi được gọi là cuốn sách về thiên nhiên. Một cuốn sách khác nói về sự hiểu biết của ông về Thiên Chúa và mối quan hệ của chúng ta với người nghèo, là các Tin mừng trong kinh thánh. Vào thời điểm mà nhiều người nhìn thấy người nghèo hoặc bị thiệt thòi là người xứng đáng với vận mệnh xấu của họ, Đức Phanxicô đã xem mỗi người như anh chị em. Ông đã theo gương Christ Christ về việc chạm vào người phong hủi, phục vụ những người yếu đuối, an ủi những người đau buồn giống như chúng ta làm với bất kỳ thành viên gia đình hoặc mối quan hệ nào.

Câu hỏi suy ngẫm cá nhân:
Tôi xem ai là anh chị em?
Tôi có biết những người nghèo, bị lãng quên hay không thích? Làm thế nào để tôi cảm thấy về họ?
Làm thế nào để phúc âm và ví dụ về Chúa Giêsu phục vụ người khác, ảnh hưởng đến cách tôi phục vụ những người bên lề?

Câu hỏi phản ánh của nhóm:
Ai là bộ của chúng tôi phục vụ như anh chị em?
Ai don lồng chúng tôi phục vụ hoặc coi như anh chị em?
Có phải bộ của chúng ta sử dụng cả sách thiên nhiên và sách phúc âm để dẫn dắt chúng ta?

 

Để biết thêm phản ánh bấm vào đây

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.