Topawa, AZ Kinh nghiệm hòa nhập văn hóa người Mỹ bản địa

Topawa, AZ Kinh nghiệm hòa nhập văn hóa người Mỹ bản địa

Start January 20, 2020
End January 23, 2020

Dành thời gian cho Khu bảo tồn Tohono O’odham ở Nam Arizona để tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống và chức vụ của giáo phái Franciscan về sự bảo lưu này, phản ánh về tâm linh của người Franciscan, cùng nhau làm bữa ăn, và làm quen với mọi người từ các bộ khác. Cũng có thể có một cơ hội để tham gia vào trải nghiệm rời nước trên biên giới cho những người thực hiện hành trình phản bội qua Mexico đến Hoa Kỳ.

Chủ nhà: Fr. Ponchie Vasquez. Cha John Gibbons, Br. David Paz và Br. Peter Boegel

Đủ điều kiện: Nhân viên và thành viên hội đồng quản trị với hơn 1 năm phục vụ. Giới hạn: 10 người
Nếu có nhiều hơn hai cá nhân từ một bộ quan tâm, hội đồng (hoặc ED, nơi không có hội đồng) sẽ được yêu cầu chọn hai người sẽ tham gia.

Chi phí Bộ: Du lịch đến và đi từ Tucson